Hlavní stránka Hlavní stránka Hlavní stránka
Hlavní stránka Hlavní stránka Hlavní stránka

Historie obceObecní úřadÚřední deska
Územní plán
Zastupitelstvo obceUsnesení zastupitelstvaPovinné informacePovinné informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. Oficiální název  
  Úplný oficiální název povinného subjektu.

 2. Důvod a způsob založení  
  Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých povinný subjekt provozuje svoji činnost.

 3. Organizační struktura  
  Popis organizační struktury povinného subjektu. 

 4. Kontaktní spojení   
  Poštovní adresa, telefon, fax, e-mail, e-podatelna... 

 5. Bankovní spojení: 
  KB Sokolov, číslo účtu 11722-391/0100 - běžný účet obce

 6. IČ:
  005 73 124

 7. DIČ:
  nejsme plátci

 8. Dokumenty - rozpočet

 9. Žádosti o informace  
  Místo a způsob, kde a jak získat požadované informace.

 10. Příjem žádostí a dalších podání  
  Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání a kde lze obdržet rozhodnutí:
  Žádosti a další podání je možné podat v kanceláři Obecního úřadu Tatrovice (linky, další způsoby podání dle zákona!)

 11. Opravné prostředky  
  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu včetně uvedení požadavků kladených na žadatele, postupy a pravidla, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

 12. Formuláře
  Název příslušného úředního formuláře a způsob a místo, kde jej lze získat.

 13. Návody pro řešení životních situací  
  Přehled a popis postupů řešení životních situací (Portál veřejné správy ČR).

 14. Nejdůležitější předpisy  
  Přehled právních předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí. Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí na internetových stránkách http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 15. Úhrady za poskytování informací  - Sazebník náhrad II.
  Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.    

 16. Licenční smlouvy - vzory licenčních smluv

 17. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.
  Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací.

© Karlovarský kraj